یکی از راه های تشویق و قدردانی از نیرو های مسلح ، اعطای نشان های نظامی به آنها می باشد. این نشان ها در اشکال و نام های مختلف وجود دارند که بنابر سابقه ، نحوه عملکرد و میزان تلاش نظامیان به آنها داده می شود. نیروی های مسلح در ایران به صورت کلی به ۳ بخش کلی تقسیم می شوند که عبارتند از: ارتش ، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران که نشان های نظامی و درجه های هر یک از این بخش ها متفاوت از هم هستند.

در این مقاله به صورت کامل به توضیح و بررسی نشان های نظامی کشور عزیزمان ایران خواهیم پرداخت.

ارتش

نشان های تشویقی

نشان های نظامی

 

نشان های تشویقی نشان هایی هستند که به خاطر رشادت های جنگی ، لیاقت ویا مهارت به نظامیان اعطا می شود. نشان های این بخش به ۱۱ مورد تقسیم می شوند که در قسمت زیر نشان داده شده اند.

 

نشان های تخصصی

نشان های نظامی نشان های نظامی

نشان های تخصصی ، از جمله نشان های نظامی هستند که بنابر میزان تحصیلات عالی و یا دوره های گذرانده شده توسط نظامیان به آنها اعطا می گردد. نشان های این بخش به ۱۴ مورد تقسیم می شوند که در تصویر زیر می توانید آنها را ملاحظه نمایید.

 

آرم های نظامی

آرم های نظامی آرم های نظامی

آرم های نظامی در اشکالی به غیر از مستطیل طراحی شده اند و بسته به نوعشان می توانند بر روی سینه و یا بازو نصب شوند. در ارتش آرم هایی وجود دارند که بصورت مشترک بین بخش های مختلف آن مورد استفاده قرار می گیرند که در تصویر زیر می توانید آنها را مشاهده نمایید.

 

نزاجا ( نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران )

آرم های نزاجا به صورت کلی به ۴ قسمت تقسیم می شوند ، که عبارتند از: آرم های تکاروی ، آرم های چتربازی ، آرم های هوانیروز و آرم های تحصیلی ، که در قسمت زیر به صورت کامل می توانید این آرم ها را مشاهده نمایید.

 

نزاجا

 

 

چتربازی

 

 

هوانیروز

 

 

نشان های تحصیلی نشان های تحصیلی

 

نداجا ( نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران )

آرم های نداجا به صورت کلی به ۲۴ مورد تقسیم می شود ، که در قسمت زیر آنها را مشاهده می نمایید.

نشان های نظامی

 

نداجا نداجا

 

آرم بازو آرم بازو

 

نهاجا ( نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران )

آرم های نیروی هوایی ارتش ، به صورت به ۳ بخش تقسیم می شوند که عبارتند از: بال های خلبانی ، بال های رسته و آروم های دوره های تحصیلی . در قسمت زیر می توانید این آرم ها را مشاهده نمایید.

بال های خلبانی بال های خلبانی

 

بال های رسته بال های رسته

 

نشان های تحصیلی نشان های تحصیلی

 

پداجا ( نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران )

آرم های پداجا به صورت کلی به دو بخش تقسیم می شود: بال های پدافندی و آرم های تحصیلی که در تصویر زیر به صورت کامل آورده شده اند.

بال های پدافندی بال های پدافندی

نیروی انتظامی

نشان های دانشگاه انتظامی امین

دانشگاه انتظامی امین ، تنها دانشگاه افسری نیروی انظامی است که وظیفه آموزش افسران انتظامی را بر عهده دارد. این دانشگاه مانند سایر دانشگاه های افسری ، دارای نشان هایی است که به منظور تشویق افسران به آنها بر اساس میزان تلاش و سابقه اعطا می گردد. نشان های این دانشگاه را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید.

نشان های نظامی نشان های نظامی

نشان های تخصصی

برخی از این نشان ها بنابر دوره های گذرانده شده توسط نظامیان به آنها اعطا می گردد ، همچنین برخی دیگر از نشان ها در صورت گذراندن آموزش های عالی به اعطا می گردند. در تصویر زیر می توانید این نشان ها را ملاحظه نمایید.

دانشگاه نظامی امین دانشگاه نظامی امین

آرم های تحصیلات عالی

آرم های تحصیلات عالی آرم های تحصیلات عالی

نشان های خلبانی

نشان های خلبانی ، همان طور که از نام آنها نیز مشخص است به افسران خلبان ، نیروی انتظامی اعطا می گردد که در لیست زیر می توانید آن ها را مشاهده کنید.

نشان های خلبانی نشان های نظامی

سپاه پاسداران

آرم های سپاه پاسداران

سپاه پاسداران دارای دو آرم سینه است عبارتند از: آرم های سینه و آرم های دوره های تحصیلی. این دو آرم را در تصویر زیر می توانید مشاهده نمایید.

نشان های سپاه پاسداران نشان های سپاه پاسداران

نزسا ( نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی )

خلبانی هوانیروز خلبانی هوانیروز

نداسا ( نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی )

 

نهسا ( نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی )

نهسا دارای سه نشان برای رسته های خود می باشد که عبارتند از: نشان رسته الکترونیک هوایی ، نشان رسته خدمات هوایی و نشان رسته مکانیک هوایی . این نشان ها را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید.

بال های خلبانی بال های خلبانی

نشان های عالی افتخار

نشان فتح

این نشان ها ویژه رزمندگانی با کسب پیروزی های چشم گیر است. در تصویر زیر می توانید این نشان های فتح را مشاهده نمایید.

نشان فتح نشان فتح

 

نشان نصر

این نشان معمولا” به نظامیان برای فعالیت های پشتیبانی و همچنین جانبازان و ایثارگران اعطا می گردد. در تصویر زیر می توانید این نشان را ملاحظه کنید.

نشان نصر نشان نصر

 

کیفیت نوشته