پس از عملیاتی شدن مهمات ام - 982 ایکسکالیبور نیروی دریایی هم پس از بررسی کارایی و توان مهمات ، پروژه توسعه مهمات دوربرد برای توپ های رزم ناوهای خود را رها و ترجیه داد نسخه ای از همین مهمات برای توپ های دریایی هم توسعه یابد البته نسخه دریایی برای توپهای کالیبر 127  میلیمتری توسعه یافته می یابد و برد آن حدود 40 کیلومتر برآورد میشودکه در صورت عملیاتی شدن در حال حاضر دور برد ترین مهمات توپخانه ای حال حاضر در جهان است


یکی از مشکلات بزرگ مهمات جدید علیرغم تمامی ویژگی های مثبتی که اعم از برد بالا ، دقت و قدرت انفجاری مطلوب خود دارا بود عدم توانایی مهمات در برابر اهداف متحرک بود ، این توانایی بود که نسخه هدایت لیزری از آن برخوردار بود از طرفی ارتش علاقه ای به در اختیار داشتن دو نسخه متفاوت از مهمات نبود و قصد نداشت هم نسخه هدایت لیرزی را در خدمت داشته باشد و هم هدایت ماهواره ای را  در این حال شرکت ریتون با نصب یک نرم افزار بر روی مهمات آنرا نیمه لیزری کرد و به این ترتیب  مهمات توان استفاده بر علیه اهداف متحرک را هم بدست آورد.

از سوی دیگر هم قادر به هدایت به روش لیزری است هم هدایت ماهواره ای نسخه های جدید ان به M-777 A2 مشهور هستند


کارایی مهمات در میدان جنگ‌

در سال 2007 و پس از توسعه مهمات بسرعت به عراق ارسال شد تا در میدان جنگ مورد استفاده قرار گیرد در واقع بخش اعظم شلیک های آزمایشی سلاح در عراق انجام گرفت نتیجه بسیار درخشان بود میزان دقت مهمات بسیار کم بود حتی کمتر از 5 متر و با توجه به قدرت تخریب بالای مهمات این میزان خطا در حد صفر بحساب می امد در ادامه مهمات به افغانستان هم ارسال گردید و در انجا هم بکار گرفته شد با حضور کارشناسان کمپانی سازنده در میدان جنگ نواقص جزیی سلاح هم توسط متخصصان توپخانه ارتش و در حضور نمایندگان سازنده مشخص و طی ارتقای بعدی رفع شد تا ایالات متحده سازنده پیشرفته ترین پرتابه توپخانه ای باشد

در مورد کارایی مهمات کارشناسان براورد میکنند که برای انهدام یک هدف مهم در حالت عادی 15 تا 25 گلوله 155 میلی متری باید شلیک میشد تا درصد اطمینان از انهدام هرف به اندازه یک گلوله ایکسکالیبور باشد یعنی کارایی یک تیر از مهمات هدایت ماهواره ای به اندازه 15 تا 25 تیر توپخانه معمولی است ولی تنها ویژگی منفی که این مهمات

ا مشخص و به مهمات ارسال کنند تا مهمات هدفی را که انها تشخیص میدهند اولویت بیشتری دارد مورد اصابت قرار دهد

مشخصات مهمات ایکسکالیبور

مهمات ایکسکالیبور ، یک پرتابه توپخانه ای هدایت شونده است که از 4 نوع هدایت بشکل همزمان بهره میبرد شامل هدایت اینرسیایی ، هدایت جی پی اس ، هدایت لیزری و هدایت رادیویی توسط خدمه و‌دیدبان ها وزن کل پرتابه 48 کیلوگرم است و وزن سر جنگی ان 22 کیلوگرم است و برد ان از 23 تا 40 کیلومتر در نسخه 155 میلیمتری است این پرتابه ویژه هویتزر خود کششی M-109 و هویتزر کششی M-777 که در خدمت نیروی زمینی و سپاه تفنگداران ایالات متحده است طراحی شده ولی از اغلب هویتزر های 155 میلیمتری پانزر 2000 کا 9 ، تایپ 99 و .....سازگار است.

نویسنده : سرکار خانم مینا گلرو