هواپیمای توپولوف 214 آر ، یک پرنده مخصوص عملیات شناسایی و جمع آوری اطلاعات می باشد که با رادارهای (SAR) ، دوربین های با قابلیت تصویر برداری در روز و شب و تمامی شرایط جوی و همچنین در حال تصویر برداری فروسرخ و سامانه جمع آوری اطلاعات الکترونیک مجهز شده است. در تصاویر جایگاه های مخصوص سامانه های نصب شده بر روی این هواپیما در کناره ها و زیر آن به خوبی مشخص هستند.نیروی هوایی ارتش روسیه قصد دارد 2 فروند از این هواپیماها را به خدمت بگیرد.