موشک ضد سطحی Vympel Kh-29 Kedgeموشک Vympel Kh-29 Kedge موشکی است مافوق صوت ساخت روسیه که مشابه موشک فرانسوی AS.30 و آمریکائی AGM-65 Maverick ارزیابی می شود که با هدف بازدارندگی و پشتیبانی نزدیک هوائی ، دریائی و نیز حمله به استحکامات و سنگرهای بتونی طراحی و ساخته شده است . یک لانچر APU-58 و یا AKU-58 نیز برای پرتاب مورد استفاده قرار می گیرد . بر روی جنگنده Su-27/30 Flanker شش تیر ، MiG-27 Flogger دو تیر ، Su-17/22 Fitter دو تیر و Su-24M Fencer سه تیر از این موشک با استفاده از لانچرهای فوق نصب می گردد. گونه های چند منظوره ای از این موشک موجود می باشد :  موشک Kh-29L/ AS-14A گونه ای است آشیانه یاب نیمه فعال لیزری ، همانند موشک فرانسوی AS.30L ، که به همراه یک جستجوگر 24N1 مورد استفاده قرار می گیرد. موشک Kh-29T /AS-14B گونه ای است الکترواپتیکال به همراه یک جستجوگر تلویزیونی دید در روز . موشک Kh-29TE گونه صادراتی وKh-29TM  گونه تقویت شده آن است . موشکKh-29TD  گونه دیگر الکترواپتیکال است که احتمالا به یک جستجوگر حرارتی در دماغه مجهز شده است .وزن پرتاب اکثر گونه های موشک Kh-29 Kedge بالغ بر 750 کیلوگرم ( 1500 پوند) به همراه یک کلاهک جنگی 350 کیلوگرمی است که غالبا مورد استفاده قرار می گیرد. برد این موشک در صورت پرتاب از ارتفاع بالا ، حدود 16 مایل دریائی ذکر شده است . موشک Kh-29TE نصب شده در زیر یک جنگنده Su-35 موشک Kh-29L در جلو و Kh-29TE در پشت تصویر جستجوگر آشیانه یاب نیمه فعال لیزری موشکKh-29L سری موشک های Kh-29T T-2 با جوینده های تلویزیونی دید در روزبخش نازل پیشرانه موشک Kh-29دو تصویر فوق مربوط است به پرتاب موشک Kh-29 Kedge از روی جنگنده Su-30MK Flanker Gبخش دماغه هدایت تلویزیونی موشک Kh-29Tیک تصویر بسیار جالب از نصب یک موشک Kh-29 در زیر یک جنگنده میراژ F-1 عراقی . نصب موشک روسی در زیر جنگنده میراژ سبب باعث شگفتی و حتی اعتراض کارشناسان فرانسوی گردید.  تصویر بالا مربوط است به شلیک موشک Kh-29 Kedge از روی جنگنده Su-24M Fencer و تصویر پائین سایت هدفگیری همان جنگنده را پس از پرتاب و اصابت موشک مشاهده می فرمائید. یک موشک Kh-29T در کنار یک جنگنده MiG-29 در نمایشگاه هوائی فارنبرو - سال 1996