این موشک از طرف شرکت رافائل اسراییل طراحی وساخته شده است ومی تواند مناطقی که خوب محافظت می شوند از راه دور هدف قراردهد.تولید اولیه این موشک درسال 1988شروع شده واز طرف امریکا برای استفاده در بمب افکن های بی-52 خریداری شده است ونیروی هوایی ترکیه هم بعد از مدرنیزه کردن اف-4های خوددرسال های 1997-1998 به تعداد 100تیر خریداری شده است
.
موشک دارای 4بخش اصلی است که درجلوترین قسمت سنسورها وسیستم الکترونیکی هدایتگر موشک ومسیر یاب قراردارد بعد ازان کلاهک جنگی پس ازان درقست میانه موتورموشک ودرانتها درقسمت باله ها بخش کنترل هیدرولیک قراردارد.
تصویر
درجلوترین بخش موشک برای هدایت موشک درروز از سیستم الکترواپتیک استفاده می شود ودر شب از سیستم جستجو گر ماورای سرخ استفتده می شود .همچنین این بخش دارای سیستم INS نیز میباشد.جستجو گر تلویزیونی این موشک قابلیت تصویر برداری از محیط های بسته ویا باز رادارد.همچنین برای استفاده دراب وهوای نامطلوب یا درشب از سیستم اینفرارداستفاده می شود سیستم INS این موشک فیبر اپتیک است وبعد از شلیک موشک رابه سمت هدف هدایت می کند.مغز این موشک از یک پردازشگر 32مگابایتی سری 486ساخت شرکت اینتل استفاده می کند .این موشک توانایی شلیک ازارتفاع بالا ویا ارتفاع پایین رادارد.این قابلیت با نوشتن برنامه ونرم افزارهای نوشته شده به موشک داده می شود وحتی با تغییر نرم افزار موشک می توان از ان به عنوان موشک ضد کشتی نیز استفاده کرد
درقسمت دیگر این موشک بخش کلاهک جنگی قرار گرفته است که به دو گونه استفاده می شود نوع اول دارای 346کیلو گرم وزن وازنوع ترکش شونده است ونوع دوم کلاهک تاخیری برای استفاده بر علیه زره یا بتون است.این موشک در تمرین های نظامی وشلیک در محیط های واقعی بسیاری ازاهداف مورد نظر را مورد اصابت قرارداده است که درصد موفقیت این موشک 90درصد اعلام شده است.

درقسمت میانی موشک وبعد ازکلاهک جنگی قسمت پیشران موشک قرارداردکه با سوخت جامد کار میکند .این موتور توانایی پرواز دایمی درحدود 2دقیقه رادارد که بنا به نوع هدف توانایی پرواز به شکل سوپر سونیک ویا فراصوت رادارد.برد این موشک براساس نوع هدف وارتفاع شلیک وفاکتورهای دیگر تغییر میکند .درشلیک هایی که از ارتفاع بالا انجام می شود برد ان 80تا100 کیلومتر است.همچنین در صورت تغییر موتور ونصب موتور پیشرفته تر این برد افزایش خواهد یافت .دراخرین بخش موشک قسمت هیدرولیک موشک قراردارد.همچنین باله های متحرک موشک نیز دراین بخش قراردارد.این قسمت فرمانهایی که از بخش جلویی موشک می اید را اجرا می کند. درقسمت انتهایی موشک بخش دیگری نیز قراردارد که ان انتن دیتای موشک است که به صورت دوطرفه عمل می کنداین انتن توسط بخش کوچکی از جنس رادوم استفاده می شود که در ضمن به عنوان عایق نیز برای انتن عمل می کند.استفاده از این انتن زمان نزدیک شدن به هدف برای انتقال اطلاعات به جنگنده ای که موشک از ان شلیک شده یا هواپیمایی که هدایت موشک رابه عهده گرفته یا سیستم کنترل زمینی همچنین دریافت اطلاعات وانتقال ان به سیستم کنترل موشک درجلوی موشک است .ازان جایی که این موشک قیمت زیادی دارد از ان برای استفاده علیه اهدافی که اهمیت استراژیکی زیادی دارد استفاده می شود.این مناطق می تواند شامل تاسیسات راداری دشمن -پرتابگرهای دفاع هوایی-مراکز فرماندهی-سیستم های ارتباطی -پایگاه های هوایی -اشیانه هواپیما-ناوها ودیگر شنامور های سطحی همچنین پلهای استراتژیک وسدها می شود.
یکی ازکاربران این موشک نیروی هوایی ترکیه است که از این موشک دراف 4 ای خود استفاده می کند .این موشک با تغییراتی به ترکیه تحویل شده است از جمله افزایش وزن کلاهک جنگی به 1361 کیلو گرم که اف-4ها درحالت غیر جنگی دوتیر ازاین موشک راحمل می کنند اما درحالت جنگی تنها یک تیر ازاین موشک راحمل می کنند .
برای استفاده از این موشک به کار بردن غلاف نشانه گیریودیتالینک ضروری است .این بخش که از نوع AN/ASW-55 است برای ارتباط هواپیما وموشک لازم است .بعد از شلیک وزمانی که موشک نزدیک هدف می شود افسر کنترل تسلیحات هواپیما هدایت موشک رابه عهده می گیرد وبراین اساس اصلاحات لازم را انجام می دهد.همچنین می توان پس ازشلیک این موشک هدف راانتخاب کرد که دراین صورت موشک به صورت خودکار به سمت هدف حرمت می کند. این نوع از هدفگیری را MAN.IN-THE LOOP می نامند که دارای امتیازات قابل توجهی است .مانند افزایش دقت برخوردبه هدف -جلوگیری از شلیک های موازی این موشک درفازهای نهایی تصاویر نزدیک شدن به هدف را به هواپیما ارسال می کند که توسط هواپیما ضبط شده ومی توان ازان برای احتساب میزان خسارت استفاده کرد

کابران :
نیروی هوایی اسرائیل
نیروی هوایی هند
نیروی هوایی کره جنوبی
نیروی هوایی سلطنطی استرالیا
نیروی هوایی ترکیه
نیروی هوایی ایالات متحده

مشخصات موشک:

نوع: موشک هوا به سطح
کشور سازنده : اسرائیل
ورود به خدمت: 1985 تا کنون
طراح : سیستم های دفاع پیشرفته رافائل
سازندگان : سیستم های دفاع پیشرفته رافائل / لاکهید مارتین و صنایع هوافضای ترکیه
وزن : 1360 کیلوگرم
طول : 4.82 متر
قطر: 533 میلیمتر
کلاهک: 340 کیلوگرمی و یا نفوذ کننده 360 کیلوگرمی
موتور: راکت سوخت جامد
طول باله: 152 سانتی متر
برد عملیاتی : 78 کیلومتر
سیستم هدایت : داخلی / پالس / مادون قرمز و تلویزیونی
سکوی پرتاب: سلوهای بال ثابت!

منبع :
ترجمه : SAMAN