در مرحله اصلی و فاز عملیاتی دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت، پهپادهای رزمی کمان-۱۲، کرار، کیان و آرش مجهز به انواع سرجنگی و با حمل انواع بمب‌های بهینه‌سازی شده و نقطه زن با استفاده از اصل غافلگیری اهداف حیاتی دشمن، اعم از یگان‌های سطحی و رادارهای زمینی را مورد هدف قرارداده که اهداف با موفقیت منهدم شدند.