آخرین اخبار و مقالات کتب و مستندات نظامی ایران و جهان WWW.SKYHUNTER.IR

تاریخ کامل جنگ نفتکش ها ایران-عراق (1367-1359)

 

در طول نزدیک به 8 سال جنگ ایران و عراق طرفین همیشه سعی داشتند از صادرات نفت یکدیگر جلوگیری کنند
در زیر آمار هدف قرارگرفتن نفت کشها را قرار می دهم ابتدا نفت کشهایی که غرق شده اند
ابتدا نفت کشهای غرق شده عراقی

ایران

سال 1359

1) 30 شهریور 59 ، نفت کش عراقی توسط AB.212AS در اروند رود

2) 3 مهر 59 ، نفت کش یونانی توسط F-4E بوسیله بمب 250 کیلوگرمی در بندر ام القصر

3) 3 مهر 59 ، نفت کش کویتی توسط F-4E بوسیله بمب 250 کیلوگرمی در بندر ام القصر

4) 26 مهر 59 ، نفت کش عراقی توسط ناوچه ایرانی بوسیله توپ 75 میلی متری در بندر فاو

5) 26 مهر 59 ، نفت کش عراقی توسط ناوچه ایرانی بوسیله توپ 75 میلی متری در بندر فاو

6) 26 مهر 59 ، نفت کش عراقی توسط ناوچه ایرانی بوسیله توپ 75 میلی متری در بندر فاو

7) 26 مهر 59 ، نفت کش عراقی توسط ناوچه ایرانی بوسیله توپ 75 میلی متری در بندر فاو

8) 26 مهر 59 ، نفت کش عراقی توسط ناوچه ایرانی بوسیله توپ 75 میلی متری در بندر فاو

9) 26 مهر 59 ، نفت کش عراقی توسط ناوچه ایرانی بوسیله توپ 75 میلی متری در بندر فاو

10) 7 آذر 59 ، نفت کش عراقی توسط ناوچه پیکان بوسیله موشک هارپون BGM-84 در بندر فاو

11) 7 آذر 59 ، نفت کش عراقی توسط ناوچه پیکان بوسیله موشک هارپون BGM-84 در بندر فاو

12) 8 آذر 59 ، ناوچه عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

13) 8 آذر 59 ، ناوچه عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

14) 8 آذر 59 ، ناوچه عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

15) 8 آذر 59 ، ناوچه عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

16) 8 آذر 59 ، ناوچه عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

17) 8 آذر 59 ، ناوچه عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

18) 8 آذر 59 ، ناوچه عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

19) 8 آذر 59 ، کشتی عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

20) 8 آذر 59 ، کشتی عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

21) 8 آذر 59 ، کشتی عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

22) 8 آذر 59 ، کشتی عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه

23) 8 آذر 59 ، کشتی عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65A در بندر العمیه


* توضیح لازم اینکه نیروی دریای عراق در تاریخ 7 و 8 آذر بطور کامل توسط عملیات مشترک نیروی هوایی و دریایی ارتش از بین رفت

* نکته قابل ذکر دیگر از ردیفهای 12 تا 23 کلیه کشتی ها و ناوچه های عراقی ( 12 فروند ) تنها توسط فانتوم های پایگاه ششم به خلبانی سرلشگر خلبان شهید حسین خلعتبری و سرلشگر خلبان شهید عباس دوران و سرلشگر خلبان شهید علیرضا یاسینی در یک روز غرق شدند . به راستی جای این عزیزان هم اکنون در بین ما و در نیروی هوایی خالی است . شهید خلتعبری با غرق کردن 8 ناوچه اوزا خود را بعنوان قهرمان جنگهای دریایی معرفی کرد . روحشان شاد باد

سال 1363

24) 7 تیر 63 ، نفت کش سویسی توسط F-4E بوسیله AIM-9P در خارک

25) 20 مهر 63 ، نفت کش پانامایی توسط F-4E بوسیله AIM-9P در آبهای قطر

26) 27 مهر 63 ، نفت کش پانامایی توسط F-4E بوسیله AIM-9P در آبهای قطر


سال 1365

27) 17 فروردین 65، نفت کش عربستانی توسط AS.61 بوسیله AGM-65

28) 17 فروردین 65، نفت کش پانامایی توسط AS.61 بوسیله AGM-65

29) 21 فروردین 65، نفت کش ترکیه توسط AS.61 بوسیله AGM-65

30) 21 تیر 65، ناوچه عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در بندر العمیه

31) 13 شهریور 65، قایق تهاجمی عراقی توسط قایق تندرو ( تهاجمی ) بوسیله توپ 57 میلی متری در بندر العمیه

عراق


سال 1360

1) 27 مهر 60، نفت کش پانامایی توسط MIG-23BN بوسیله بمب 250 کیلوگرمی در خورعبدا...

2) 27 مهر60، نفت کش لیبریایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خور عبدا...

3) 3 آبان60، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خور عبدا...

4) 3 آبان60، نفت کش هندی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

5) 21 دی 60، نفت کش پانامایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

6) 8 اسفند 60، نفت کش ایرانی توسط SU-22 بوسیله بمب 250 کیلوگرمی در بندرامام خمینیسال 1361

7) 11 فروردین 61، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39

8) 17 خرداد 61، نفت کش یونانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 بندرامام خمینی

9) 20 مرداد 61، نفت کش یونانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خور موسی

10) 20 مرداد 61، نفت کش کره جنوبی توسط SA.321 بوسیله AM-39

11) 13 شهریور61، نفت کش ترکی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بوشهر

12) 20 شهریور61، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

13) 20 شهریور61، نفت کش یونانی توسط پرنده عراقی بوسیله بمب 250 کیلوگرمی در بندرامام خمینی

14) 5 آبان61 ، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

15) 27 آذر 61، نفت کش یونانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

16) 27 آذر 61، نفت کش یونانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

17) 12 دی 61، نفت کش سنگاپوری توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

18) 12 دی 61، نفت کش سنگاپوری توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

سال 1362

19) 25 اردیبهشت 62، نفت کش پانامایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

20) 3 خرداد 62، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

21) تیر 62 ، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

22) 3 شهریور62، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

23) 20 مهر62، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

24) 9 آبان62، نفت کش یونانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

25) 30 آبان62، نفت کش یونانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

26) 14 دی 62، نفت کش قبرسی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

27) 12 بهمن 62، نفت کش توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

28) 12 بهمن 62، نفت کش انگلیسی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

29) 12 اسفند 62، نفت کش هندی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

30) 12 اسفند 62، نفت کش ترکی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی


سال 1363

31) 4 فروردین 63، نفت کش کره جنوبی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در جزیزه آل مرجان

32) 4 فروردین 63، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

33) 5 اردیبشهت 63، نفت کش عربستان توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدیکی بحرین

34) 17 اردیبشهت 63 ، نفت کش عربستان توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

35) 23 اردیبشهت 63، نفت کش پانامایی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خارک

36) 28 اردیبهشت 63، نفت کش پانامایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خور موسی

37) 13 خرداد 63، نفت کش ترکی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

38) 13خرداد 63، نفت کش پانامایی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خورموسی

39) خرداد 63، نفت کش توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39

40) 4 تیر 63، نفت کش یونانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

41) 10 تیر 63، نفت کش یونانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خور موسی

42) 10 تیر 63 ، نفت کش پانامایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خور موسی

43) 11 تیر 63، نفت کش کره ای توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خور موسی

44) 31 مرداد 63، نفت کش عربستانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خارک

45) 1 شهریور 63، نفت کش قبرسی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خارک

46) شهریور 63، نفت کش ایرانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در بوشهر

47) 17 شهریور 63، نفت کش لیبریایی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خارک

48) 18 شهریور 63،نفت کش پانامایی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خورموسی

49) 27 شهریور 63، نفت کش آلمانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

50) 16 مهر 63، نفت کش لیبریایی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

51) 20 مهر 63، نفت کش ایرانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

52) 23 مهر 63،نفت کش ایرانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خورموسی

53) 3 آبان 63،نفت کش توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39

54) 3 آبان 63 ، نفت کش توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خارک

55) 12 آذر 63، نفت کش قبرسی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدیکی بوشهر

56) 25 آذر 63، نفت کش ایرانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خارک

57) 30 آذر 63، نفت کش نروژی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در خارک

58) 30 آذر 63، نفت کش لیبریایی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدکی خارک

سال 1365

59) 27 اسفند 64، نفت کش قبرسی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

60) 10 فروردین 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

61) 7 اردیبهشت 65، نفت کش ایرانی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

62) 19 اردیبهشت 65، نفت کش توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در کنگان

63) 10 خرداد 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

64) 10 خرداد 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در نزدیکی بوشهر

65) 12خرداد 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در نزدیکی بوشهر

66) 20خرداد 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در نزدیکی بوشهر

67) 20 تیر 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

68) 15 مرداد 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در لارک

69) 20مرداد 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AS.30L در سیری

70) 25 مرداد 65، نفت کش پانامایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AS.30L در خارک

71) 25 مرداد 65، نفت کش ایبریایی توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AS.30L در خارک

72) 13 شهریور 65، قایق سپاه توسط MIRAGEF-1 یا SU-22 بوسیله بمب در بندر امالقصر

73) 13 شهریور 65، قایق سپاه توسط MIRAGEF-1 یا SU-22 بوسیله بمب در بندر امالقصر

74) 13 شهریور 65، قایق سپاه توسط MIRAGEF-1 یا SU-22 بوسیله بمب در بندر امالقصر

75) 13 شهریور 65، قایق سپاه توسط MIRAGEF-1 یا SU-22 بوسیله بمب در بندر امالقصر

76) 13 شهریور 65، قایق سپاه توسط MIRAGEF-1 یا SU-22 بوسیله بمب در بندر امالقصر

77) 13 شهریور 65، قایق سپاه توسط MIRAGEF-1 یا SU-22 بوسیله بمب در بندر امالقصر

78) 13 شهریور 65، قایق سپاه توسط MIRAGEF-1 یا SU-22 بوسیله بمب در بندر امالقصر

79) 13 شهریور 65، قایق سپاه توسط MIRAGEF-1 یا SU-22 بوسیله بمب در بندر امالقصر

80) 4 آذر 65، نفت کش مالت توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در بوشهر

81) 29 آذر 65 ، نفت کش توسط MIRAGEF-1EQ-5 بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

 

ایران تا پایان 1363

1) 1 مهر 59، نفت کش پانامایی توسط کشتی ایرانی بوسیله توپ 75 در اروند رود

2) 1 مهر 59، نفت کش سنگاپوری توسط کشتی ایرانی بوسیله توپ 75 در اروند رود

3) 15 آبان 59، نفت کش عراقی توسط ناوچه پیکان بوسیله موشک هارپون در بندر فاو

4) 23 اردیبشهت 63، نفت کش کویتی توسط F-4E بوسیله AIM-9P در نزدیکی بحرین

5) 24 اردیبشهت 63، نفت کش کویتی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در نزدیکی بحرین

6) 26 اردیبشهت 63، نفت کش کویتی توسط F-4E بوسیله AIM

7) 3 خرداد 63، نفت کش لیبریایی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در بوشهر

8) 20 خرداد 63، نفت کش کویتی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در لاوان

9) 14 تیر 63، نفت کش ژاپنی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در لاوان

10) 19 تیر 63، نفت کش انگلیسی توسط AB-212 بوسیله AS.12 در نزدیکی بحرین

11) 23 مرداد 63، نفت کش پاکستانی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در راس التنوره

12) 26 مرداد 63، نفت کش کویتی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در نزدیکی بوشهر

13) 4 شهریور 63، نفت کش پانامایی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در راس التنوره

14) 22 شهریور 63، نفت کش لیبریایی توسط F-4E بوسیله AGM-65

15) 22 شهریور 63، نفت کش کره جنوبی توسط F-4E بوسیله AGM-65

16) 16 مهر 63، نفت کش هندی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در بحرین

17) 4 دی 63، نفت کش هندی توسط F-4E بوسیله AIM-9L در قطر

18) 4 دی 63، نفت کش اسپانیایی توسط F-4E بوسیله AIM-9L در قطر

عملیاتهای نیروی دریایی آمریکا


عملیات ارادهٔ جدی Operation Earnest Wil عملیات ارتش آمریکا برای حفاظت از نفتکشهای کویتی از حمله ایران و عراق در ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ در زمان جنگ نفتکشها در اواخر جنگ ایران و عراق بود. این عملیات بزرگترین عملیات حفاظتی بعد از جنگ جهانی دوم بود.

در دسامبر ۱۹۸۶، دولت کویت از کابینه رونالد ریگان ریس جمهور وقت ایالات متحده تقاضا کرد تا نیروی دریای آمریکا را برای حفاظت از نفتکشهای کویتی به خلیج فارس اعزام کند. قانون آمریکا استفاده از کشتیهای نیروی دریایی برای اسکورت دیگر کشورها با پرچم خارجی را ممنوع کرده است ، بنابراین کشتیهای کویتی دوباره اقدام به ثبت مجدد با پرچم آمریکا کردند.در اولین روز آغاز عملیات ارده جدی در ۲۴ ژولای ۱۹۸۷ ، نفتکش الرکاره Al-Rekkare ، دوباره ثبت شده تحت اسم بریجتو Bridgeton ، با یک مین ایرانی برخورد کرد، که باعث آسیب دیدن این کشتی شد. در ۱۵ اوت تانکر آمریکایی شهر سی ایسله Sea Isle City مورد اثابت یک فروند موشک کرم ابریشم در حالی که در کویت لنگر انداخته بود شد که باعث زخمی شدن ۱۸ نفر شد. نیروی دریایی آمریکا در عملیات کمانگیر چابک با حمله و از بین بردن دو سکوی نفتی ایرانی به این حمله پاسخ داد.

اراده جدی در این جا با عملیات فرصت برجسته Operation Prime chance در هم آمیختند ، عملیات عظیم مخفیانه در جهت توقف حمله ایرانیها به کشتی ها در خلیج فارس، نکته اوج عملیات در ۲۱ سپتامبر در حمله به کشتی ایرانی ایران ارج بود، کشتی ایرانی که برای مصارف مین گذاری تغییر داده شده بود، با استفاده از وسایل دید در شب ٫ خدمه هلیکوپتر توپدار ارتش متوجه شدند که کشتی ایرانی چندین مین را در دریا رها کرد٫بلافاصله با پرتاب چند راکت و استفاده از آتشبار به سمت آن حمله کردند، نیروهای ویژه بسرعت بر عرشه فرود آمدند و کشتی را مصادره کردند، تعدادی از ملوانان و خدمه که بعد از حمله به دریا پریده بودند نیز نجات داده شدند، روز بعد نیز کشتی در آبهای آزاد غرق شد.(تصویری از ایران ارج در زمان مصادره توسط ارتش آمریکا که مین ها از روی عرشه مشخص است)


عملیات آخوندک Operation Praying Mantis حمله نیروی دریایی آمریکا به دو سکوی نفتی ایران در اواخر جنگ ایران و عراق است که به تلافی برخورد ناوچه آمریکایی ساموئل بی. رابرتز USS Samuel B. Roberts به یک مین دریایی رها شده از کشتی مین گذار ایران ارج انجام گرفت.به دنبال این حمله نیروی دریایی دو کشور با یکدیگر درگیر شدند که خسارات فراوانی به طرف ایرانی وارد آمد.

شرح نبرد

در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ نیروهای آمریکایی با چندین گروه سطحی جنگ را آغاز کردند ٫ بعلاوه نیروی هوایی از ناو هواپیمابر انترپرایزUSS Enterprize ٫ عملیات با هماهنگی دو گروه سطحی آغاز شد ٫ یک گروه به همراه دو ناوشکن و یک واحد تدارکاتی آبی خاکی به سکوی نفتی ساسان حمله کردند ٫ گروه دیگر که در برگیرنده یک ناو موشک انداز و دو ناوچه بود به سکوی نفتی سیری حمله کردند ٫ تفنگداران نیروی دریایی از شاخه واکنش سریع به سکوی نفتی ساسان حمله کردند و به جمع آوری مدارک و کارگزاری مواد منفجره جهت از کار انداختن آن پرداختند .
(نیروی دریایی آمریکا در حال بازرسی ادوات جنگی دریایی ایران بر روی سکوی نفتی ساسان)


ایران با اعزام قایق های تندرو و حمله به چندین هدف متفاوت در خلیج فارس به این حمله پاسخ گفت ٫ شامل کشتی تدارکاتی با پرچم آمریکا و یک کشتی با پرچم پاناما ٫ بعد از این حمله هواپیماهایA-6E با راهنمایی ناوچه های آمریکایی به سمت قایقهای تندرو هدایت شدند ٫ هواپیما ها با رها کردند بمبهای راکی کلاستر Rockeye Cluster بر روی قایقهای تندرو باعث غرق شدن یکی و آسیب دیدن چندی دیگر شدند که بعد از خسارت دیدن به جزیره ابوموسی پناه بردند.(سکوی نفتی ایران که به عنوان مرکز فرماندهی و کنترل مورد استفاده قرار میگرفت در حال سوختن پس از به توپ بسته شدن توسط کشتیهای آمریکایی)

برخورد با وارد شدن جوشن ٫ قایق توپ دار کلاس کمان ٫ ادامه پیدا کرد ٫ جوشن اقدام به پرتاپ موشکهای هارپون خود به سوی وین رایت USS Wainwright کرد که این عمل با پرتاب چهار موشک استاندارد Standard missle از سوی سیمپسون USS Simpson پاسخ داده شد و در همین حین وین رایت هم با پرتاپ دو موشک استاندارد این حمله را ادامه داد ٫ این حمله سازه اصلی کشتی ایرانی را منهدم کرد ولی باعث غرق شدن فوری آن نشد .

بیگلی USS Bagley هم یک فروند از هارپون های خود را به سمت آن شلیک که البته به هدف نخورد٬ سه کشتی با نزدیک شدن به جوشن اقدام به غرق کردن آن با استفاده از آتشبار توپخانه کردند.
در این حین دو عدد فانتوم ایران به وین رایت نزدیک شدند ٫ که با پرتاپ چند فروند موشک استاندارد از منطقه فراری شدند.
نبرد ادامه پیدا کرد هنگامی که ناوچه سهند که از بندر عباس حرکت کرده بود وارد کش مکش با چندین واحد سطحی نیروهای دریایی آمریکا شد ٫ ناوچه بهوسیله هواپیماهای اینترودر Intruder A-6es که مشغول گشت زنی مراقبتی برای جوزف استراس Uss joseph struss بودند ردیابی شد.
ناوچه سهند چندین موشک به سمت هواپیماهای اینترودر شلیک کرد که هواپیماها با دو موشک هارپون و چهار بمب هدایت شونده لیزری اسکیپر Laser-guided skipper bombs پاسخ دادند ٫ جوزف استراس هم یک موشک هارپون به آن اضافه کرد ٫ اغلب ٫ اگرنه تمام سلاحهای شلیک شده با کشتی ایرانی برخورد کرد٫شعله های آتش از روی عرشه سهند به آسمان سر کشید و به تدریج به باطری کشتی رسید که باعث انفجاری شد که این انفجار به غرق شدن کشتی کمک کرد.(ناوچه سهند - بعد از آنکه مورد اصابت بمبهای هواپیماها و کشتیهای آمریکایی قرار گرفت)

وقایع بعد از نبرد

با اتمام عملیات واحدهای ناوگان آمریکا خسارات فراوانی به نیروی دریایی ایران و تجهزات استراق سمع بر روی دو سکوی نفتی ایران وارد کردند ٫ سبلان البته در ۱۹۸۹ تعمیر شد و از آن زمان تا کنون به روز شده است و کماکان در خدمت نیروی دریای جمهوری اسلامی ایران قرار دارد ٫ آسیب رسیده به سکوهای نفتی هم همچنین تعمیر شد و کماکان در خدمت هستند.
آمریکائیها در این عملیات دو تن از خلبانان بالگرد کبری توپدار خود را از دست .

یک ماه بعد ناو موشک انداز وینسنز USS Vincennes برای مراقبت برای خروج ساموئل بی رابرتز و افزایش توان نظامی آمریکا بعد از درگیریهای متناوب با ایران به منطقه احضار شد. تنش فوق العاده باعث شد تا خدمه وینسنز به سمت هواپیمای پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر در یک پرواز تجاری عادی شلیک کنند ٫ که باعث کشته شدن ۲۹۵ نفر سرنشینان غیرنظامی و خدمه این هواپیما در ۳ ژوئیه شد .

سال 1364

19) 13 اسفند 64، نفت کش ترکی توسط AB-212 بوسیله AS.12

20) 14 اسفند 64، نفت کش فرانسوی توسط AB-212 بوسیله AS.12 در راس التنوره

21) 16 اسفند 64، نفت کش قبرسی توسط AB-212 بوسیله AS.12 در بحرین

22) 23 اسفند 64، نفت کش لیبریایی توسط AB-212 بوسیله AS.12 در بحرین

23) 27 اسفند 64، نفت کش نروژی توسط AB-212 بوسیله AS.12

24) 28 اسفند 64، نفت کش پانامایی توسط AB-212 بوسیله AS.12 در راس التنورهسال 1365

25) 12 فروردین 65، نفت کش توسط AB-212 بوسیله AS.12 در راس التنوره

26) 10 اردیبهشت 65، نفت کش توسط AB-212 بوسیله AS.12 در راس التنوره

27) 16 اردیبشهت 65، نفت کش عربستانی توسط AB-212 بوسیله AS.12 در دبی

28) 18 اردیبهشت 65، نفت کش یونانی توسط F-4E بوسیله MK-82

29) 24 خرداد 65، نفت کش یونانی توسط AB-212 بوسیله AS.12 در دبی

30) 31 خرداد 65، نفت کش فیلیپینی توسط AS.61 بوسیله AGM-65 در راس الخیمه

31) 6 تیر 65، نفت کش یونانی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در دبی

32) 6 تیر 65، نفت کش لیبریایی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در دبی

33) 21 تیر 65، ناوچه عراقی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در بندر العمیه

34) 21 تیر 65، نفت کش عراقی در جنوب خلیج فارس

35) مرداد 65، نفت کش پانامایی توسط پرنده ایرانی بوسیله AGM-65

36) 12 شهریور 65، ناوچه عراقی در بندر العمیه

37) 25 مهر 65، نفت کش پانامایی توسط ناوچه سبلان بوسیله موشک در میناالاحمدی

38) 23 آبان 65، نفت کش اماراتی توسط F-4E بوسیله AGM-65 در امارات


1363

39) 17 آذر 63، نفت کش کویتی توسط F-4E بوسیله AIM-9L در نزدیکی بحرین

عراق

تا پایان سال 1362

1) 2 مهر 59، نفت کش ایرانی توسط MIG-23BN بوسیله بمب 250 کیلوگرمی در بندر بوشهر

2) 2 مهر 59، نفت کش ایرانی توسط MIG-23BN بوسیله بمب 250 کیلوگرمی در بندر بوشهر

3) 26 مهر 59، نفت کش ایرانی توسط سایت موشکی بندر فاو

4) 8 آذر 59، ناوچه پیکان توسط ناوچه عراقی و SA.316 بوسیله AS-12 در بندرام القصر

5) 3 آبان60، نفت کش هندی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

6) 26 بهمن 60، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

7) فروردین 61، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

8) 11خرداد 61، نفت کش ژاپنی توسط MIG-25RB بوسیله بمب در خارک

9) خرداد 61، نفت کش کانادایی توسط MIG-25RB بوسیله بمب در خارک

10) شهریور 61، نفت کش نروژی توسط MIG-25RB بوسیله بمب در خارک

11) 12 شهریور 61، سایت موشکی سام توسط ناوچه عراقی

12) 1 مهر 61، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

13) 19 مهر61، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

14) 5 آبان 61، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

15) 6 آبان 61 ، نفت کش هندی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

16) 6 آبان 61، سایت موشکی (دریایی ) توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

17) 6 آبان 61 ، نفت کش لیبریایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

18) 10 خرداد 62، نفت کش هندی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

19) 10 خرداد 62، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

20) 30 آبان 62، نفت کش توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

21) 7 آذر 62، نفت کش یونانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

22) 1 دی 62، نفت کش قبرسی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

23) 12 بهمن 62، نفت کش قبرسی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

24) 12 بهمن 62، نفت کش توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندرامام خمینی

25) 27 بهمن 62، نفت کش لیبریایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

26) 12 اسفند 62، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در بندر بوشهر

 

1363

27) 4 فروردین 63، نفت کش یونانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

28) 6 فروردین 63، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

29) 29 فروردین 63، نفت کش ایرانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 درخارک

30) 7 اردیبهشت 63، نفت کش لیبریایی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 درخارک

31) 23 اردیبهشت 63، نفت کش ایرانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 درخارک

32) 5 خرداد 63، نفت کش لیبریایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

33) 10 خرداد 63، نفت کش لیبریایی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 درخارک

34) 10 تیر 63، نفت کش قبرسی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

35) 10 تیر 63، نفت کش پانامایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

36) 10 تیر 63، نفت کش پانامایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

37) 10 تیر 63، نفت کش پانامایی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خارک

38) 22 تیر 63، نفت کش ایرانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 درخارک

39 ) 15 مرداد 63، نفت کش قبرسی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 درخارک

40) 8 شهریور 63، نفت کش ایرانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 دربندرامام خمینی

41) 18 شهریور 63، نفت کش ایرانی توسط SA.321 بوسیله AM-39 در خورموسی

42) 18 آذر 63، نفت کش باهاماس توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 درخارک

43) 24 آذر 63، نفت کش یونانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 درخارک

44) 26 آذر 63، نفت کش یونانی توسط SUPER ETENDARD بوسیله AM-39 درخارک
سال 1365

45) 10 دی 64، نفت کش قبرسی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

46) 1 فروردین 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

47) 14 فروردین 65، نفت کش قبرسی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

48) 15 فروردین 65، نفت کش پانامایی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

49) 16 فروردین 65، نفت کش ایرانی توسط MIG-23BK بوسیله بمب 250 کیلوگرمی در بهرگان

50) 16 فروردین 65، نفت کش ایرانی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39

51) 15 اردیبهشت 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

52) 17 اردیبهشت 65، نفت کش توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

53) 2 خرداد 65، نفت کش قبرسی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

54) 12 تیر65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در نزدیکی خارک

55) 15 مرداد 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در لارک

56) 20 مرداد 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AS.30L+250KG در سیری

57) 20 مرداد 65، نفت کش لیبریایی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله بمب 250KG در سیری

58) 5 شهریور 65، ایستگاه موشکی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AJ-168 در سیری

59) 9 مهر65، نفت کش قبرسی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

60) 11 مهر65، نفت کش مالت توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

61) 14 مهر65، نفت کش یونانی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

62) 20 مهر 65، نفت کش یونانی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

63) 6 آبان 65، نفت کش توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

64) 9 آبان 65، نفت کش فیلیپینی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

65) 18 آبان 65، نفت کش قبرسی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک

66) 23 آبان 65، نفت کش ایرانی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39

67) 4 آذر 65، نفت کش توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در لارک

68) 4 آذر 65، نفت کش توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در لارک

69) 4 آذر 65، نفت کش ایرانی توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در لارک

70) 4 آذر 65، نفت کش توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در لارک

71) 16 آذر 65، نفت کش توسط MIRAGE F.1EQ-5 بوسیله AM-39 در خارک
 

جنگ نفتکشها

سکوی البکرک و المیه

سکوی نفتی ایران

سکوی نفتی ساسان

عملیات ارده جدی

مین دریایی

ناوچه سهند

۰۰/۰۵/۲۳ موافقین ۰ مخالفین ۰
مصطفی نداف

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی