یک پیمانکار دفاعی آلمانی ادعا کرده که با یک سیستم راداری جدید موفق به رهگیری دو فروند جنگنده پنهانکار و فوق پیشرفته F-35 شده است، جنگنده های نسل پنجمی که گمان می شد غیرقابل شناسایی و رهگیری هستند. کمپانی Hensoldt ادعا می کند که جدیدترین جت های جنگنده آمریکایی را تقریباً ۱۰۰ مایل رهگیری و تعقیب کرده است. با این وجود این موضوع بدان معنا نیست که جنگنده های ۹۲ میلیون دلاری پنهانکار دیگر کارآیی ندارند، دستکم فعلاً نه. رادارهای مرسوم با انتشار امواج رادیویی و سپس مطالعه امواج برگشتی که پس از برخورد با سطوح پرنده انعکاس می یابند اشیائی که در آسمان هستند را شناسایی می کنند.

یک پیمانکار دفاعی آلمانی ادعا کرده که با یک سیستم راداری جدید موفق به رهگیری دو فروند جنگنده پنهانکار و فوق پیشرفته F-35 شده است، جنگنده های نسل پنجمی که گمان می شد غیرقابل شناسایی و رهگیری هستند.

این اطلاعات به اپراتور رادار امکان می دهد که مقادیری مانند سرعت هواپیما یا موشک، ارتفاع و مسیر پروازی آن را تعیین نماید. سپس می توان از این رادارها برای فرستادن جنگنده ها به منظور رهگیری هواپیماهای دشمن یا شلیک هدفمند و دقیق موشک های سطح به هوا استفاده کرد. هواپیماهای پنهانکاری مانند F-35 آمریکایی و J-20 چینی طوری طراحی شده اند که بازگشت راداری آن ها در کمترین حد ممکن باشد که شناسایی آن ها برای سیستم های راداری امروزی را بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن می سازد. سیستم پنهانکاری در امکان عبور از سیستم های دفاعی راداری بسیار موثر بوده و قابلیت بقای آن ها در آسمان دشمن را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است.

یک پیمانکار دفاعی آلمانی ادعا کرده که با یک سیستم راداری جدید موفق به رهگیری دو فروند جنگنده پنهانکار و فوق پیشرفته F-35 شده است، جنگنده های نسل پنجمی که گمان می شد غیرقابل شناسایی و رهگیری هستند.

به همین دلیل ایالات متحده نیز میلیاردها دلار صرف مطالعه سیستم های پنهانکار و طراحی و ساخت هواپیماهای پنهانکار کرده است. قابلیت پنهانکاری چنان برای بقای هواپیماهای نظامی حیاتی است که نیروی هوایی ایالات متحده به احتمال فراوان دیگر هیچ جت جنگنده غیرپنهانکاری در آینده نخواهد خرید. اما اکنون کمپانی آلمانی Hensoldt ادعا می کند که یک سیستم راداری غیرفعال جدید به نام TwInvis طراحی کرده که با مطالعه تراوش ها و امواج انتشاری الکترومغناطیسی در اتمسفر مانند سیگنال های ایستگاه های رادیویی، سیگنال های تلویزیونی، سیگنال های برج های تلفن های همراه و رادارهای تجاری می تواند اهداف پرنده را به شکل بی سابقه ای شناسایی نماید. این سیستم قادر است که هواپیمایی که در این دریای نامرئی از سیگنال ها در حال حرکت است را با «خوانش سیگنال های بازگشتی که با سطح این پرنده ها برخورد می نمایند» شناسایی کند.

 

یک پیمانکار دفاعی آلمانی ادعا کرده که با یک سیستم راداری جدید موفق به رهگیری دو فروند جنگنده پنهانکار و فوق پیشرفته F-35 شده است، جنگنده های نسل پنجمی که گمان می شد غیرقابل شناسایی و رهگیری هستند.

این کمپانی آلمانی مدعی است که در سال ۲۰۱۸ و زمانی که دو فروند هواپیمای پنهانکار F-35A در نمایشگاه هوایی برلین شرکت کردند، سیستم راداری خود را در این نمایشگاه مستقر کرده تا کارآیی خود را در شناسایی هواپیماهای پنهانکار به نمایش بگذارد اما هواپیماهای  F-35A هیچگاه به پرواز درنیامدند. با این وجود سیستمی که خارج از نمایشگاه مستقر بود، این هواپیماها را در پروازهای بعدی شناسایی و حتی تا ۱۵۰ کیلومتر نیز آن ها را تعقیب کرده است. در حال حاضر سیستم راداری TwInvis تنها به عنوان یک سیستم راداری هشدار سریع کارآیی دارد که سیستم های دفاعی را از نزدیک شدن جنگنده های پنهانکار مطلع می سازد.

یک پیمانکار دفاعی آلمانی ادعا کرده که با یک سیستم راداری جدید موفق به رهگیری دو فروند جنگنده پنهانکار و فوق پیشرفته F-35 شده است، جنگنده های نسل پنجمی که گمان می شد غیرقابل شناسایی و رهگیری هستند.

اما دستکم در حال حاضر این سیستم آنقدر پیچیده و کارآمد نیست که موشک ها با قابلیت هدایت راداری را به سمت هدف هدایت نماید هر چند گفته می شود توانایی فراهم آوردن اطلاعات مکانی کافی برای موشک های هدایت شونده مادون قرمز برای جستجوی نقاط داغ هواپیما مانند موتور و اگزوز آن را داراست. این تکنولوژی به نظر امیدوار کننده می رسد اما چندین فاکتور به TwInvis در شناسایی هواپیماهای پنهانکار F-35 کمک کرده اند. اول از همه اینکه این که اپراتورهای سیستم از زمان ورود این هواپیماها مطلع بوده و توانسته بودند از سیگنال های منتشر شده توسط فرستنده- گیرنده ADS-B این جت ها برای شناسایی آن سود ببرند.

یک پیمانکار دفاعی آلمانی ادعا کرده که با یک سیستم راداری جدید موفق به رهگیری دو فروند جنگنده پنهانکار و فوق پیشرفته F-35 شده است، جنگنده های نسل پنجمی که گمان می شد غیرقابل شناسایی و رهگیری هستند.

در دوران جنگ، کشورهای متخاصم نخواهند دانست که هواپیماهای پنهانکار دشمن در حال پرواز به سمت آن ها بوده و سیستم های ADS-B جت ها نیز خاموش می شوند. موضوع مهم دیگر در مورد رادارها مربوط به سیستم کارکردی آن است: این سیستم راداری به سیگنال های فرستنده های غیرنظامی برای شناسایی هواپیماهای پنهانکار وابسته است. در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه روی اقیانوس ها و مناطق دوردست زمین، سیگنال های زیادی برای جمع آوری داده از طریق آن ها وجود ندارد. کشوری که هواپیماهای پنهانکار در اختیار دارد می تواند شبکه های تلفن همراه را با حملات سایبری یا بمباران برج های منتشر کننده امواج رادیویی از کار بیندازد تا رادارهایی مانند TwInvis را ناکام سازد.

یک پیمانکار دفاعی آلمانی ادعا کرده که با یک سیستم راداری جدید موفق به رهگیری دو فروند جنگنده پنهانکار و فوق پیشرفته F-35 شده است، جنگنده های نسل پنجمی که گمان می شد غیرقابل شناسایی و رهگیری هستند.

بدین ترتیب می توان گفت که هنوز فاصله زیادی با ناکارآمد شدن هواپیماهای پنهانکار داریم. همچنین سیستم راداری جدید آلمانی ها هزینه هایی را برای کشورهای مدافع ایجاد کرده و کشورهای متخاصم را وادار به صرف هزینه هایی هنگفت برای خرید سیستم های راداری غیرفعال خواهد کرد. زمان زیادی طول خواهد کشید تا تمام  کشورها بتوانند سیستم های راداری غیرفعال خریداری کرده یا بسازند.