هواپیمای EC-130H کامپَس کال

هواپیمای کامپس کال یک هواپیمای شنود راداری و تجسس سیگنال مخابراتی دشمن است که با جنگ الکترونیک دور ایستا و اخلال در سیستم مخابراتی دشمن نقش بسزایی در جنگ های نوین ایفا میکند.
این هواپیما یکی از ارزشمندترین دارایی های نیروی هوایی امریکا محسوب شده که تنها ۱۳ فروند از این هواپیمای راهبردی در حال خدمت و عملیاتی میباشد.
این هواپیما در سال ۱۹۸۲ عملیاتی گردید و از ان زمان تاکنون بصورت مداوم بروزرسانی و ارتقا یافته است.
این هواپیما از بدنه هواپیمای C-130 هرکولس توسعه یافته و با نصب تجیهزات مخصوص تبدیل به یک غول جنگ الکترونیک گردیده است.
هواپیمای کامپس قادر است از فاصله چند صد کیلومتری سیگنال های منتشر شده از سوی رادارهای پیش اخطار را دریافت کرده، سپس تجزبه و تحلیل نموده و مکان استقرار ان را مشخص نماید و با ارسال امواج اخلالگر موجب اختلال و یا حتی از کار افتادن عملکرد رادارهای پیش اخطار گردد.این هواپیما همچنین قادر است با ارسال مختصات دقیق رادارهای پیش اخطار به جنگنده های سرکوب پدافند خودی، انها را در نابودی این گونه تجهیزات یاری نماید.

این هواپیمای ویژه بدین شکل عمل میکند که یک رادار کنترل اتش در یک منطقه را زیر نظر میگیرد،هنگامی که رادار کنترل اتش دستور شلیک موشک را به لانچر ارسال میکند،بلافاصله وارد عمل شده و ارتباط بین رادار و لانچر را رهگیری کرده و بدین صورت محل استقرار و نقطه پنهان شدن لانچرهای موشکی که میتوانند با فاصله چندین کیلومتری از رادار کنترل اتش و بصورت پراکنده در یک منطقه پخش باشند را شناسایی مینماید.و به همین صورت در جریان جنگ خلیج فارس نیز فعال بوده و بشدت سیستم پدافندی عراق را تحت فشار قرار دادند.در این جنگ، هواپیماهای کامپس از آسمان عربستان اقدام به عملیات مینمودند و مکانهای استقرار پدافند را شناسایی و در اختیار F-4G مجهز به موشک ضد تشعشع هارم قرار داده و این هواپیما عملیات سرکوب را انجام میداد.

پایگاه اصلی و محل استقرار تمام ۱۳ فروند کامپس کال نیروی هوایی آمریکا پایگاه دیویس-مانتان در ایالت آریزونا می باشد.
 

میناگلرو