موشک زمین پرتاب CJ-10  ( شمشیر بلند) ، موشکی است کروز راهبردی که بر مبنای موشک زمین پرتاب کروز آمریکائی  BGM-109G و نمونه روسی RK-55 Relief ساخته شده است . هر دو گونه موشک روسی و آمریکائی در چارچوب موافقت نامه کاهش سلاح های راهبردی ، نابود شده اند. منابع چینی برد این موشک را 1100 مایل دریائی عنوان کرده اند. این موشک مجهز به کلاهک جنگی به وزن 320 تا 500 کیلوگرم می باشد. ظاهرا سپاه دوم توپخانه ارتش خلق چین 30 آتشبار خودکششی مجهز به این موشکها را در اختیار دارد . پیش زمینه ارتش خلق چین از جمله بزرگترین استفاده کنندگان فن آوری موشک های کروز بوده و آن کشور بعنوان تولید کننده و صادر کننده عمده انواع مختلف از این گونه موشکها شناخته می شود. دلیل علاقه ارتش چین به موشک های کروز ناشی از این واقعیت تاریخی است که تا قبل از ورود جنگنده های مدرن Su-30MKK/MK2 و FH-7 ، هواپیماهای نیروی هوائی آن کشور قادر به نفوذ در هیچ سامانه دفاع هوائی نبودند. نسل اول موشک های کروز چینی مبتنی بر موشک ضدکشتی Styx بود و مشتقات این موشک طراحی دهه 1950 ، کماکان آن در خط تولید نگهداشت. آخرین موشک های ساخت چین از طراحی خانواده موشک های غربی  Exocet, Harpoon و Tomahawk  برخوردارند. ضمن آنکه این کشور برای نیل به هدف تولید بومی موشک های کروز ، موشک های وارداتی از کشور روسیه شامل موشک های مافوق صوت 3M80E Moskit  با کد ناتو SS-N-22 Sunburn و نیز موشک های کروز 3M54/3M14 Klub/Kalibr با کد ناتو SS-N-27 Sizzler را نیز در اختیار داشت . موشک های کروز مادون صوت روسی و چینی موشک های کروز تاکتیکیHIAC C-101 / YJ-16 / CSS-C-5 Saplesنخستین موشک کروز چینی بومی آن کشور ، C-101 نام دارد که موشکی است فراصوت . طراحی این موشک همانند نسل اول موشک های فراصوت روسی است ، اما در طراحی منحصر بفرد موشک C-101 از پیشرانه رم جت استفاده گردیده که ترتیب آن کاملا همانند موشک زمین به هوای غربی Bristol Bloodhound می باشد. موشک مذکور از دو بوستر کمکی سوخت جامد استفاده می کند که شتاب موشک را به 1.8 ماخ رسانده و سپس از بدنه اصلی موشک جدا می شوند . در این هنگام موتورهای اصلی پرواز روشن شده و سرعت موشک را به حدود 2 ماخ می رسانند. موتورهای پرواز از 200 کیلوگرم بنزین هواپیما استفاده می کنند . ارتفاع پرواز موشک نیز حدود 50 متر می باشد که در مرحله نهائی تقرب به هدف به 5 متر کاهش می یابد. برد این موشک 45 کیلومتر عنوان گردیده است . از موشک C-101 دارای دو گونه هوا پرتاب و سطح پرتاب می باشد. جدول مشخصات موشک C-101رادار جستجوگر فعال پالس داپلر این موشک در یک باند به پهنای 2 سانتیمتر عمل می نماید. یک کلاهک جنگی 300 کیلوگرمی نفوذگر ضد زره نیز بکار گرفته شده است . برای تنظیم ارتفاع پرواز از سامانه هیدرولیک استفاده گردیده و دم هواپیما وظیفه گردش و تصحیح انحراف از هدف را بر عهده دارد. وجود باله های شکمی و باله های کوچکتر در دماغه موشک ، تا حدی به آن شکلی غیر طبیعی داده است . در اواسط دهه 1990 بهینه سازی هائی بر روی موشک انجام گرفت و قرار بود تا جایگزین موشک های قدیمی HY-2 و YJ-6 گردد . در همان حال ارتش چین در انتظار دریافت موشک های جدیدتر از روسیه بود. گونه سطح پرتاب موشک C-101 بر روی ناوهای م وشک انداز کلاس Heku/Komar و نیز سایر ناوچه های سریع موشک انداز مستقر گردیده است . گونه هوا پرتاب نیز بر روی بمب افکن های H-6 Badger و H-5 Beagle نصب می گردد. تصویی از پرتاب موشک C-101CHETA HY-1 / CSS-C-2 SilkwormCHETA SY-1/FL-1 Flying Dragon / CSS-N-1 Scrubbrushیک ناوجنگی ارتش خلق چین درحال پرتاب یک موشک HY-1موشک HY-1 ، در واقع مهندسی معکوس موشک روسی P-15 Termit با کد ناتو SS-N-2 Styx می باشد . طراحی این موشک در اوایل دهه 1960 و پس از انشقاق ایدئولوژیک چین و روسیه ، و با استفاده از چند نمونه از موشک روسی آغاز گردید . سرانجام مجوز تولید این موشک در سال 1974 صادر گردید . موشک HY-1 از لانچرهائی لوله ای شکل بر روی ناوچه های موشک انداز کلاس Luda  و Jianghu  پرتاب می گردد. همچنین امکان پرتاب این موشک از روی لانچرهای خودکششی دفاع ساحلی نیز وجود دارد.  موشک HY-1A گونه ای است ارتقاءیافته با سرجنگی قویتر و اندکی سوخت و برد بیشتر . در حالیکه امروزه کارشناسان خانواده موشک های کروز Styx را از رده خارج می پندارند ، و حتی آنرا برای نفوذ به سامانه های دفاعی یک کشتی جنگی مدرن بیش از اندازه بزرگ و حرکت آن را آهسته می دانند ، اما به علت قدرت کشندگی و استفاده وسیع ، هنوز به صورت راهبردی سلاحی مهم به شمار می رود و چنانچه بر علیه تانکرها ، کشتی های تدارکاتی ، آبی / خاکی و سایر شناورهای سطحی بدون سامانه های دفاعی لازم بکار گرفته شود ، بسیار مهلک خواهد بود. تاثیر این موشک فقط بدلیل حمل کلاهک جنگی بزرگ آن نیست ، بلکه سوخت استفاده نشده قابل اشتعال آن نیز می تواند در صورت اصابت به هدف آن را به آتش بکشد.دو یگان دفاع ساحلی ارتش چین مجهز به موشکهای SS-N-2 Styxادامه دارد....