نبرد در آسمان نویسنده: محمّد معما ناشر: انتشارات عماد فردا ناشر اصلی: نیروی هوایی ارتش نوبت و سال انتشار: سوم 1390 قیمت: 40000ریال موضوع: خاطرات امیر سرتیپ خلبان فضل‌اللّه جاویدنیا شیوه سفارش: تهران،عماد فردا تلفن ناشر : 85570-021 سایت اینترنتی ناشر:www.emad.ir توضیحات:  کتاب حاضر در 254 صفحه خاطرات امیر سرتیپ خلبان فضل‌اللّه جاویدنیا را از دوران کودکی تا بازنشستگی در بر می‌گیرد. درضمیمه کتاب تصاویر امیرجاوید نیا ، معرفی هواپیما ها واصطلاحات پروازی گنجانده شده است.   فصل‌های سوّم، چهارم و پنجم این کتاب به خاطرات دوران دفاع مقدس امیر سرتیپ خلبان جاوید نیا وماموریت های ایشان اختصاص یافته است.