بالگرد RH-53D متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از طی مراحل اورهال امروز به پرواز کرد. لقب این بالگرد"اسب دریایی" است.