برخی از مشخصات سامانه‌های پدافند ضد موشکی А-135 و А-135П بشرح زیر میباشند.نام سامانه: А-135 و Амур (آ-۱۳۵ و آمور)موشکهای مورد استفاده سامانه: 53Т6М ،53Т6 ،5Я26 و 51Т6 (٥یا٢٦، ٥٣ت٦، ٥٣ت٦م  و ٥١ت٦)—چندین گونه دیگر موشک هم بوسیله این سامانه استفاده میشود.نام مورد استفاده ناتو برای سامانه: ABM-3A و ABM-4توضیحات: مراحل توسعه این سامانه قبل از سال ١٩٨٠ به پایان رسید. نام سامانه: А-135П و Амур-П (آ-۱۳۵پ و آمور-پ)موشکهای مورد استفاده سامانه: 53Т6М ،53Т6 ،5Я26 و 51Т6 (٥یا٢٦، ٥٣ت٦، ٥٣ت٦م  و ٥١ت٦)—چندین گونه دیگر موشک هم بوسیله این سامانه استفاده میشود.توضیحات: سامانه А-135П پیش‌نمونه سامانه А-135 بود.مشخصات موشک 53Т6 بشرح زیر میباشند.نام موشک: 53Т6 و ПРС-1 (٥٣ت٦ و پ‌رس-۱)نام سامانه: А-135 و Амур (آ-۱۳۵ و آمور)نام مورد استفاده ناتو برای موشک: Gazelle و SH-08محل استقرار: Москва و Сары-Шаган (مسکو و ساری-شاگان) نوع کلاهک: اتمیطول موشک: ١٢٠٢٠میلیمترقطرموشک: ١٧٢٠ میلیمترسرعت ماکسیمم: بیش از ٥٥٠٠ متر بر ثانیه (بیش از ماخ ١٨/٥)ماکسیمم سقف رهگیری: داخل جومشخصات موشک 51Т6 بشرح زیر میباشند.نام موشک: 51Т6 (٥١ت٦)نام سامانه: А-135 و Амур (آ-۱۳۵ و آمور)نام مورد استفاده ناتو برای موشک: Gorgon و SH-11محل استقرار: Москва و Сары-Шаган (مسکو و ساری-شاگان) طول موشک: ١٩٨٠٠ میلیمترماکسیمم سقف رهگیری: خارج از جورادار متریک هشدار دهنده بلندبرد Воронеж-М (وورونژ-م) با آرایه فازی فعال. این رادار میتواند سامانه‌های پدافند ضد موشکی من‌جمله سامانه А-135 را پشتیبانی دهد.رادار متریک هشدار دهنده بلندبرد Воронеж-ВП (وورونژ-وپ) با آرایه فازی فعال. این رادار میتواند سامانه‌های پدافند ضد موشکی من‌جمله سامانه А-135 را پشتیبانی دهد.رادار دسی‌متریک هشدار دهنده بلندبرد Воронеж-ДМ (وورونژ-دم) با آرایه فازی فعال. این رادار میتواند سامانه‌های پدافند ضد موشکی من‌جمله سامانه А-135 را پشتیبانی دهد.رادار دسی‌متریک هشدار دهنده بلندبرد Витим (ویتیم) با آرایه فازی فعال. این رادار میتواند سامانه‌های پدافند ضد موشکی من‌جمله سامانه А-135 را پشتیبانی دهد.رادار Дон-2Н (دون-۲ن) با آرایه فازی فعال. این رادار جزئی از سامانه А-135 است. این رادار باند X (فرکانسهای بین ۸ گیگاهرتز الی ۱۲ گیگاهرتز) نقش رادار هشدار، جستجو و درگیری را برای این سامانه ایفا میکند. محل استقرار این رادار در نزدیکی مسکو است. همانطوری که مشاهده میشود این رادار دارای آرایه‌های مجزا جهت ارسال و دریافت است. جهت اطلاع طول و ارز سازه این رادار، در قسمت پایین، ١٣٠ متر میباشد. قطر آرایه دریافت این رادار ١٦ متر میباشد.عکس دیگری از رادار Дон-2Н در نزدیکی مسکوسیلوهای موشکهای 53Т6 در نزدیکی مسکو. در این عکس شانزده سیلو دیده میشوند.موشک 53Т6 در کانتینر حمل‌ونقل و پرتاب بر روی خودروی حمل‌ونقلسیلوی موشک 53Т6 در نزدیکی مسکوموشک 53Т6 پس از پرتابموشک 53Т6 پس از پرتابسیلوی خالی موشک 53Т6 در نزدیکی ساری-شاگان، پس از پرتاب موشکموشک 53Т6موشک 51Т6موشک 51Т6 در کانتینر حمل‌ونقل و پرتاب بر روی خودروی حمل‌ونقلموشک 51Т6 پس از پرتابموشکهای 53Т6 و 51Т6