مدتهاست که تصویری سیاه و سفید از یک فروند جنگنده اف 14 با رنگ استتار اولیه نیروی هوایی ایران در فضای مجازی منتشر شده است که بر روی سکان عمودی آن یک ستاره سرخ نقش بسته است و برخی منابع غربی بر اساس این عکس ادعا می کنند که ایران پس از انقلاب یکی از اف 14 های خود را به شوروی سابق تحویل داده است. اما عکس مورد نظر دست کاری شده است و عکس واقعی مربوط به زمان انتقال اف 14 های سفارشی از آمریکا به ایران از مسیر اسپانیا و ترکیه بوده است که با رنگ استتار مورد نظر ایران و آرم ارتش آمریکا به ایران منتقل شدند. عکس دست کاری شده با ستاره سرخعکس اصلی