بیجین هیل — انگلستانانتاریو – آمریکاجزیره تروتن — استرالیاناگویا — ژاپنامام خمینی — ایرانارومیه — ایرانلاجس — پرتغالسنت پترزبورگ — روسیهال پاسو — آمریکادالاس – آمریکانورنبرگ — آلمان