خودروی زرهی КамАЗ-63968 بمانند خودروی КамАЗ-63969 برای استفاده نیروهای ضد تروریستی طراحی شده است ولی در خودروی КамАЗ-63968 تکیه بیشتری به امکانات حمل نفرات و بار شده است.مشخصات КамАЗ-63968 بقرار زیر میباشند. لازم به اشاره است که برخی از ارقام  زیر در رابطه با انواع مدلهای زره‌های موجود برای این خودرو متغیر میباشند. مقاومت زره: کلاس 6а که بمعنی مقاومت خودرو در برابر گلوله‌های ضد زره Б-32 است که بوسیله تفنگ СВД از فاصله پنج و یک دهم متری آتش شده باشد. مقاومت در برابر مین‌ها: 8 کیلوگرم تروتیل جرم بدون بار: 17000 کیلوگرمجرم بار: 4000 کیلوگرم جرم با بار: 21000 کیلوگرم نوع موتور: موتور دیزل КамАЗ-740.60-450توان موتور: 450 اسب بخار معادل 330 کیلووات سرعت ماکسیمم: 105 کیلومتر در ساعت برد: 1200 کیلومتر طول: 8200 میلیمتر عرض: 2550 میلیمتر ارتفاع: 2930 میلیمتر چند عکس از این خودرو در زیر ضمیمه میگردد.