اولین فروند از ناوهای محافظ پروژه 11356 با نام آدمیرال گریگوروویچ در دریای بالتیک به آب انداخته شد. قرار است نیروی دریایی روسیه 6 فروند از این ناوها را که توسط شرکت کشتی سازی Yantar ساخته شده است برای ناوگان نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه بسازد.