یک فروند بالگرد Z-10 ارتش چین در شمال غربی استان شانگزی این کشور در درون یک مزرعه سقوط کرد. هر دو خلبان این بالگرد با جراحات سطحی از این حادثه جان به در بردند. علت سقوط این بالگرد همچنان در دست بررسی می باشد.