همزمان با آغاز نشست ژنو 2 در سوئیس، اولین هواپیمای مسافربری پس از نزدیک به دو سال در فرودگاه حلب فرود آمد. گروه بین‌الملل مشرق - پس از نزدیک به دو سال درگیری‌ ارتش سوریه با تروریست‌ها در حلب، فرودگاه این شهر و مناطق اطراف آن پاکسازی شده و به تصرف نیروهای ارتش سوریه درآمد.روز گذشته تلویزیون دولتی سوریه از فرود اولین هواپیمای مسافربری در فرودگاه حلب پس از نزدیک به دو سال خبر داد که حکایت از پاکسازی و کنترل این فرودگاه و مناطق اطراف آن دارد.پیش‌روی‌های ارتش سوریه و شکست‌های تحمیل شده به گروه‌های تروریستی که درگیر جنگ داخلی میان خودشان نیز هستند، دست مذاکره‌کنندگان غربی و معارضان را در نشست ژنو 2 به حدی خالی کرده است که این کشورها حتی قادر به تعیین دستور کار قطعی نشست ژنو 2 نیستند و به شکست انجامیدن آن از همان اولین ساعات آغاز مذاکرات قابل پیش‌بینی بود.