بالگرد بل 407 ، یک هلی کوپتر سبک است که برای امور شناسایی و تهاجم سبک ساخته شده است. ارتش عراق اخیرا از این بالگرد به طور گسترده در عملیات بر علیه تروریستها در این کشور بهره برده است.