در سال 1982 میلادی و پس از حمله آرژانیتن به جزیره مورد اختلاف خود با انگلستان که توسط انگلیسی ها با عنوان فالکلند و توسط آرژانتینی ها مالویناس خوانده می شود،انگلستان با اعزام یک گروه رزمی دریایی این جزیره را بازپس بگیرد.اما در این میان نیروی دریایی انگلستان بهای سنگینی را در برابر نیروی هوایی آرژانتین پرداخت.     ناوشکن اچ ام اس شفیلد،به علت شدت آتش سوزی حاصل از برخورد موشک ضد کشتی اگزوست، کشتی تخلیه شده و در دریا رها شد.ناو محافظ اچ ام اس آردنت با یک بمب 1000 پوندی هدف قرار گرفت و غرق شد.22 نفر از خدمه در این حمله کشته شدند. ناو محافظ اچ ام اس آنتلوپ نیز با یک بمب 1000 پوندی هدف قرار گرفته و غرق شدکشتی باربری آتلانتیک کانویر پس از اصابت یک فروند موشک ضد کشتی اگزوست دچار حریق شده و غرق شد.