پایگاه اینترنتی VNExpress روز چهارشنبه به نقل از منابع اتحادیه هوا و فضای ویتنام گزارش داد ویتنام و سوئد در زمینه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین با یکدیگر همکاری خواهند کرد. بر اساس این گزارش، اتحادیه هوا و فضای ویتنام و شرکت سوئدیش آنمند گروپSwedish Unmanned Group روز سه شنبه برای مشارکت در طرحی مشترک برای ساخت هواپیمای بدون سرنشین در سه مرحله توافق نامه امضا کردند. در مرحله نخست، سوئد وجوه و تجهیزات لازم برای ساخت هواپیمای بدون سرنشین در اختیار ویتنام قرار خواهد داد. کارشناسان شرکت سوئدی نیز به ویتنام اعزام خواهند شد. در مرحله دوم دو طرف در زمینه توسعه علوم الکترونیک هوانوردی همکاری خواهند کرد و در مرحله نهایی هواپیمای بدون سرنشین ساخته خواهد شد. پایگاه اینترنتی VNExpress اعلام کرد از این هواپیما های بدون سرنشین می توان برای نقشه برداری برنامه ریزی ترافیک و گشت زنی مرزی انجام کارهای تحقیقاتی و عملیات نجات استفاده کرد. از هواپیماهای بدون سرنشین در جهان در زمینه های گوناگونی از قبیل امور دفاعی ،امنیتی،عملیات نجات ، مدیت جنگل ها و حفاظت از آنها ، اکتشافات زمین شناسی و غیره استفاده می شود. به گزارش خبرگزاری شین هوا از هانوی، تا امروز بیش از چهل کشور موفق به طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین شده اند. منبع REMOVE BEFORE FLIGHT