پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی که زمینة استقلال و آزادی ملت مسلمان ایران را فراهم کرد، پس از مدت کوتاهی با انبوهی از توطئه‌های داخلی و خارجی علیه این نظام نوپا مواجه شد. رژیم بعثی عراق در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران، مقدمات اجرای خواسته‌های ملت انقلابی را فراهم کرده بود و نیروهای نظامی درگیر بازسازی و سازمان‌دهی بودند و احتمال تهدید خارجی متصور نبود، با هدف تأمین خواسته‌های مستکبران و مقابله با خواسته به حق مردم ایران، با حملة نظامی، بخش عمده‌ای از سرزمین مقدس ایران را در پنج استان مرزی تصرف کرد. مردم مسلمان ایران با حمایت از نیروهای مسلح در مدت هشت سال (سال 1980 ـ 1988) برای رفع تجاوز و سرکوب نیروهای متجاوز اقدام کردند و آنان را از سرزمین اسلامی بیرون راندند. آلودگی به مین و مواد منفجره در مرزهای غربی و جنوب غربی ایران در همین زمان اتفاق افتاد. میزان وسعت آلودگی، در گستره‌ای معادل 2/4 میلیون هکتار و تراکمی بالغ بر شانزده‌میلیون عدد مین بود.اما مسأله‌ای که دربارة مین وجود دارد، نحوة به‌کارگیری آن، نسبت به سایر ابزار و مهمات جنگی است. بیش‌تر مین‌ها باید در زیر خاک پنهان شوند تا، تنها به وسیلة قربانی خود منفجر شوند. پس از پایان هر جنگ، تمامی تجهیزات و مهمات مورد استفادة طرفین جنگ که باقی‌ مانده است، قابل رؤیت بوده و بر روی زمین قرار دارد. می‌توان با شرایطی، برای جابه‌جایی، انهدام، ‌به‌کارگیری مجدد، انبارکردن و... آن‌ها تصمیمات مناسبی اتخاذ نمود، ولی در مورد مین، چنین امری به ‌سادگی امکان‌پذیر نیست، زیرا:ـ محل دفن از نظرها پنهان می‌باشد؛ـ عموماً نقشه‌های مناطق مین‌گذاری شده موجود نیست یا دارای دقت کافی نمی‌باشد؛ـ نحوة کاشت آن‌ها در خیلی از مواقع در یک میدان، نامنظم است؛ـ پاک‌سازی میادین مین بسیار مخاطره‌آمیز است؛ـ پاک‌سازی میادین مین نیازمند وقت زیادی است؛ـ وسعت زمین‌های مین‌گذاری شده بسیار زیاد است. به همین دلیل پس از جنگی که در آن از مین استفاده شده است، شمار زیادی از افراد نظامی و غیرنظامی بی‌گناه، قربانی مین‌ها می‌شوند و خسارات زیادی به افراد، از نظر مالی و جانی وارد می‌شود؛ بنابراین امروزه از انواع وسایل و روش‌ها برای پاک‌سازی میادین مین استفاده می‌شود. پاک‌سازی به‌طور کلی به دو روش دستی (استفاده از نفرات) و مکانیزه (استفاده از تجهیزات) تقسیم می‌شود.جنگ تحمیلی باعث شد که در بخش وسیعی از مناطق کشور ما انواع مین و مواد منفجره عمل نکرده باقی بماند. با بازگشت اهالی و شروع زندگی روزمره در منطقه، آلودگی مشکلات فراوانی برای آن‌ها ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمارها، روزانه به‌طور متوسط سه نفر با مین برخورد می‌کنند. برای حل هر چه سریع‌تر این معضل اجتماعی، مسئولان و دست‌اندرکاران تصمیم گرفتند که با همت کارشناسان، متخصصان و صنایع مرتبط و با برنامه‌ریزی روش پاک‌سازی مکانیزه را برای سرعت بخشیدن به عملیات به‌کار گیرند.منبع: سایت مرکز مین‌زدایی کشور