شرکتBAEسیتمزازطرح مفهومی یک کشتی جنگی پنهانکار ویژه پرتاب کنترل عملیات وبازیافت پهپادها پرده برداری کرده است واعتقاد دارد که آینده رزم های دریایی دردوران پس از سال2020دراختیار این نوع کشتی خواهد بود-BAEسیتمز در این طرح از شرکتهای دیگری از جمله رولزرویس کمک گرفته است. کشتی های پهبادبر از انواع کشتیهای جنگی رادار گریز بوده و قادر به حمل بیش از 800 تن بارمی باشند.این کشتیها با دارا بودن انواع لانچرهای پرتاب پهباد قابلیت هایی ویژه ای را در اخیار آنها قرار می دهد.همچنین به منظور ریکاوری و استفاده از پهبادهای بزرگتر دارای دو باند پروازی قابل انعطاف می باشند.این کشتی ها موسوم به UXV قادر به حمل چند بالگرد پشتبانی نیز می باشد. ویژگیهای UXV : - دارا بودن دو باند پرش(پرواز)کارآمد و قابل انعطاف - باندهای پرش متغیر - آشیانها در زیر باندهای پرتاب - قابلیت حمل مهمات هوشمند